Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Primeon sp. z o.o., ul. Słowicza 43, 02-170 Warszawa, e-mail: info@langlion.com

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera,, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadnionego interes Administratora – marketingu bezpośredniego produktów i usług.

Dane osobowe są przechowywane do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu – świadczenia usługi newslettera

Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu, serwisu IT czy wysyłki newslettera, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetestuj za darmo

Sprawdź, jak działa Platforma LangLion. Przez 14 dni, bez żadnych opłat i zobowiązań.

Wypróbuj za darmo

Nasza strona wykorzystuje do sprawniejszego działania pliki cookie (tzw. ciasteczka).Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności